NEWS

ANNOUNCEMENT

TIME LINE

MOMENTS

JUDGE PANEL

Qinghua Dai

Wei Xu

Jingwu Yang

Dalong Lv

Hongwei Zhu

Hui Huang

Quansheng Li

Zhishuo Liu

Hesong Tang

Zuxin Chen

Feng Deng

Dr. Helmut Schönenberger

Wanfeng Liu

Meng Mei

Haitao Zhang

AWARDS

There will be one first prize, two second prizes, and three third prizes.First prize: 30,000 Yuan cash award. If the team is going to settle down in Nantong, they will be directly added into Jianghai Elite program and given at least 2,000,000 Yuan cash award. If the team is going to settle

PARTNER